main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 29.03.2015
Meniny ma: Miroslav
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-ur01017449
content-ulcontent-ur

Kontakty na pracovníkov

Poštová adresa: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava, Slovakia
Telefón: (02) 5477 7193
Fax: (02) 5477 3567

Meno a priezviskoFunkciae-mail
PhDr. Anna Hlaváčová, CSc.riaditeľka, samostatná vedecká pracovníčkaanna.hlavacova@savba.sk
PhDr. Elena Knopová, PhD.zástupkyňa riaditeľky, vedecká pracovníčkaelena.knopova@savba.sk
prof.PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.vedúci vedecký pracovníkmilos.mistrik@savba.sk
PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.samostatná vedecká pracovníčkadagmar.podmakova@savba.sk
doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.samostatná vedecká pracovníčkajana.dudkova@savba.sk
PhDr. Andrej Maťašík, PhD.hlavný redaktor Slovenského divadla, samostatný vedecký pracovníkandrej.matasik@savba.sk
Mgr. Martin Palúch, PhD.samostatný vedecký pracovníkpfr04@centrum.sk
Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.vedecká pracovníčkamojzisovci@gmail.com
Miroslav Varšo, Dr. Theol.vedecký pracovníkvarso.miroslav@gmail.com
PhDr. Katarína Ducárováodborná pracovníčkakatarina.ducarova@savba.sk
doc. PhDr. Miroslav Ballay, PhD.  
doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD.  
Mgr. Dária Fehérová-Fojtíková, PhD.  
Mgr. Róbert Karul, PhD.  
doc. PhDr. Martin Šmatlák  
Mgr. Eva Križková  
Mgr. art. Marek Urban  
Sylvia Ševčíková sekretariátsylvia.sevcikova@savba.sk
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update 29. 9. 2014 - ©Mike