main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 28.04.2017
Meniny ma: Jarmila
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-ur1196006
content-ulcontent-ur

Kontakty na pracovníkov

Poštová adresa: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava, Slovakia
Telefón: (02) 5477 7193
Fax: (02) 5477 3567

Meno a priezviskoFunkciae-mail
PhDr. Elena Knopová, PhD.riaditeľka, samostatná vedecká pracovníčkaelena.knopova@savba.sk
doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.zástupkyňa riaditeľky, samostatná vedecká pracovníčkajana.dudkova@savba.sk
prof.PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.predseda vedeckej rady ÚDFV SAV, vedúci vedecký pracovníkmilos.mistrik@savba.sk
PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.samostatná vedecká pracovníčkadagmar.podmakova@savba.sk
PhDr. Andrej Maťašík, PhD.samostatný vedecký pracovníkandrej.matasik@savba.sk
Mgr. Martin Palúch, PhD.samostatný vedecký pracovníkpfr04@centrum.sk
Miroslav Varšo, Dr. Theol.samostatný vedecký pracovníkvarso.miroslav@gmail.com
Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.hlavná redaktorka časopisu Slovenské divadlo, vedecká pracovníčkamojzisovci@gmail.com
   
Mgr. Róbert Karul, PhD.samostatný vedecký pracovník, riešiteľ projektu APVV č.0797-12robert.karul@savba.sk
doc. PhDr. Martin Šmatlákodborný pracovník, riešiteľ projektu APVV č. 0797-12martin.smatlak@avf.sk
Mgr. Eva Križkováodborná pracovníčka, riešiteľka projektu APVV č. 0797-12, doktorandkaeva.krizkova@gmail.com
Mgr. art. Marek Urbanodborný pracovník, riešiteľ projektu APVV č. 0797-12, doktorand 
   
PhDr. Katarína Ducárováodborná pracovníčka, knižnicakatarina.ducarova@savba.sk
Sylvia Ševčíková sekretariát, odborná pracovníčkasylvia.sevcikova@savba.sk
   
Mgr. art. Martina Borodovčákovádoktorandkamatapka@gmail.com
Mgr. Lukáš Kopasdoktorandlukas.kopas@gmail.com
Mgr. art. Matej Moškodoktorandmatej.mosko@gmail.com
Mgr. Jozef Ovečkadoktorandjozef.ovecka@savba.sk
Mgr. art. Miroslava Trávničkovádoktorandkamiroslava.travnickova@gmail.com
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 03. 04. 2017 - ©Mike
'); // ?>