main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 25.10.2014
Meniny ma: Aurel
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-ur0987612
content-ulcontent-ur

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní sú zákazky podľa finančných limitov:
1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný on-line na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk;
2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk;
3. zákazky podprahové podľa §99, §95 a §25 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejňuje vo svojom profile na svojej webovej stránke;
4. zákazky s nízkymi hodnotami.

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:
1. verejná súťaž (VS)
2. užšia súťaž (US)
3. rokovacie konanie (RK)
4. súťažný dialóg (SD)

Kontakt:
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Dúbravská cesta 9
841 02 Bratislava

PhDr. Katarína Ducárová
Tel. (mohol by byť piktogram telefonu) – 02/ 54 777 193
Fax (mohol by byť piktorgram faxu) – 02/ 54 773 567
E- mail: (mohol by byť piktogram pošty) – katarina.ducarova@savba.sk

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update 29. 9. 2014 - ©Mike