main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 15.04.2024
Meniny ma: Fedor
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Študijný program


Doktorandské štúdium v Ústave divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV je realizované v akreditovanom študijnom programe estetika, odbore filozofia, ktoré ústav zabezpečuje ako externá vzdelávacia inštitúcia (EVI) Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

• Štúdium spĺňa kritériá Vnútorného systému zabezpečenia kvality doktorandského štúdia v SAV (https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=educ-phdstudy) a Vnútorného systému hodnotenia doktorandského štúdia v ÚDFV CVU SAV. Na jeho základe je každý doktorand zapojený do grantových a výskumných projektov pod vedením školiteľov tak, aby okrem študijnej časti plnil aj kritériá vedeckej časti štúdia – publikačné, konferenčné, vedecko-organizačné činnosti, zahraničné mobility a dlhodobé stáže.
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 25. 08. 2023 - ©Mike