main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 24.11.2017
Meniny ma: Emília
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-ur1249398
content-ulcontent-ur

Výskumní pracovníci

PhDr. Elena Knopová, PhD. - riaditeľka
doc. Mgr. Jana Dudková, PhD. – zástupkyňa riaditeľky
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. - predseda vedeckej rady

Mgr. Dáša Čiripová
Mgr. Michal Lipták, PhD.
Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.
Mgr. Martin Palúch, PhD.
PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.
doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD.
prof. PhDr. Martin Šmatlák
PhDr. Marek Urban, PhD.
prof. Ján Zavarský

Odborní pracovníci

PhDr. Katarína Ducárová
Sylvia Ševčíková

Doktorandi

Mgr. Mgr. art. Martina Borodovčáková
Mgr. Lukáš Kopas
Mgr. Diana Laciaková
Mgr. art. Lucia Mihálová
Mgr. Michal Michalovič
Mgr. art. Zuzana Spodniaková

Bývalí výskumní pracovníci

doc.Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
doc. PhDr. Miloslav Blahynka, PhD.
PhDr. Milena Cesnaková-Michalcová, CSc.
Ladislav Čavojský, CSc.
Mgr. Dária Fojtíková-Fehérová, PhD.
PhDr. Anna Hlaváčová, CSc.
Mgr. Róbert Karul, PhD.
PhDr. Ladislav Lajcha, CSc.
Emil Lehuta, CSc.
doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD.
PhDr. Andrej Maťašík, PhD.
prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc.
prof. PhDr. Július Pašteka, DrSc.
Miroslav Varšo, Dr. Theol.
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 11. 2017 - ©Mike