main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 19.02.2018
Meniny ma: Vlasta
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-ur1278556
content-ulcontent-ur

Témy seminárov v ÚDFV SAV v roku 2017


27. február
PhDr. Marek Urban, PhD.
Reprezentácie muža a ženy v súčasných slovenských hudobných filmoch určených pre deti

27. marec 2017
Mgr. Diana Laciaková
Pamäť, identita a ich divadelné paralely

10. apríl 2017
Mgr. Lukáš Kopas
Periocha ako východiskový historický prameň barokovej školskej drámy (K problematike rekonštrukcie dramatického deja v jezuitských školských hrách trnavskej proveniencie)

24. apríl 2017
Mgr., Mgr. art. Martina Borodovčáková
Sofokles na Slovensku

15. máj 2017
Mgr. Dáša Čiripová
Nové objavy v antickom divadle

29. máj 2017
PhDr. Elena Knopová, PhD.
Prešovské národné divadlo – téma „novej stratenej generácie“?

5. jún 2017
Mgr. Lucia Mihálová
Inšpirácie národnou históriou v inscenáciách slovenských divadiel po roku 2010

12. jún 2017
Michal Michalovič
Literárno-dramaturgická príprava Panny zázračnice Štefana Uhra

18. september 2017
Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.
Spoločensko-kritické témy v tvorbe operného režiséra Petra Konwitschného

25. september 2017
Mgr. Martin Palúch, PhD.
Súčasný slovenský dokumentárny film

9. október 2017
Mgr. Zuzana Spodniaková
Interpretácie autorskej tvorby Vladimira Vysockého na súčasných javiskách

23. október 2017
Doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.
Používanie menšinových jazykov v ponovembrovom slovenskom filme

6. november 2017
PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.
„Zlaté šesťdesiate“ v Činohre SND v zrkadle vybraných inscenácií

4. december 2017
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
Pokus o obnovu commedie dell´arte v Burgundsku v 20. rokoch 20. storočia

*Semináre sa konajú v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, II. poschodie budovy Ústavov spoločenských vied SAV vždy o 10.00 hod.
(Tel: 02/5477 7193).

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 12. 02. 2018 - ©Mike