main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 28.02.2017
Meniny ma: Zlatica
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-ur1182314
content-ulcontent-ur

Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Bratislava


Študijný plán platný od školského roka 2015/2016

Názov študijného programu Estetika
Názov študijného odboru 2.1.6 Estetika
3 stupeň VŠ vzdelania, denná forma štúdia (PhD.)
Študijný plán – 3 ročný

Študijná časť
Blok – Doktorandské štúdium Estetika – DS – PP
KódPovinné predmetyECTS kreditRozsah PCSLForma UkončeniaOdporučený rokMeno vyučujúceho
štúdiasemester
3-101Analýza a interpretácia inscenácie40/2S1.ZMaťašík
3-102Prehľad teórií divadla40/2S1.LMistrík
3-103Slovenské divadlo 2. polovice 20. storočia40/2A1.LPodmaková
3-201Dejiny filmového umenia40/2S2.LDudková
3-202Dejiny operného umenia40/2S2.LMojžišová
3-203Poetiky a trendy postmoderného divadla40/2S2.ZKnopová
3-301Teória hereckej tvorby40/2S3.LMistrík
3-302Estetika dokumentárneho filmu40/2A3.LPalúch
3-303Princípy mimézis a fikcie v dramatickom umení40/2A3.LKnopová
Metodológia estetiky 1 (metodologický seminár ÚLUK40/2AZPlesník, Kapsová, Žilka, Žilková, Beličová, Inštitorisová, Rédey
Metodológia estetiky 2 (metodologický seminár ÚLUK40/2ALPlesník, Kapsová, Žilka, Žilková, Beličová, Inštitorisová, Rédey
Minimálny počet kreditov44

Blok – Doktorandské štúdium Estetika – DS – PVP
KódPovinne voliteľné predmetyECTS kreditRozsah PCSLForma UkončeniaOdporučený rokMeno vyučujúceho
štúdiasemester
Metodológia
3-104Metodológia divadelnej vedy 1 - Estetika dramatického umenia40/2S1.ZMistrík
3-105Dramatický text a divadlo40/2S1.LKnopová
3-106Divadlo a spoločnosť40/2A1.LMaťašík
3-204Metodológia filmových štúdií40/2A2.ZDudková
3-205Metodológia výskumu stredovekého a barokového umenia40/2A2.LVaršo
Teória umenia
3-206Slovenský dokumentárny film po roku 198940/2A2.LPalúch
3-207Európske teórie drámy40/2A2.LMistrík
3-304Metodológia divadelnej vedy 240/2A3.ZMaťašík
3-305Prehľad estetických názorov na film40/2A3.LPalúch
3-306Estetika inscenačného tvaru v opere40/2A3.ZMojžišová
Minimálny počet kreditov32

Blok – Doktorandské štúdium Estetika – DS – Iné študijné a pedagogicko-vzdelávacie aktivity
KódVýberové predmety ECTS kreditRozsah PCSLForma UkončeniaOdporučený rokMeno vyučujúceho/hodnotiaceho
štúdiasemester
3-107Dejiny slovenských teórií divadla a drámy40/2A1.LPodmaková
3-108Teória a prax divadelnej kritiky40/2A1.LMaťašík
3-109Vlastná pedagogická činnosť 1 (UKF, prípadne iná vysoká škola)30/2A1.LDudková, Knopová, Maťašík, Mistrík, Palúch, Podmaková, Varšo
3-208Multikultúrne aspekty svetovej kinematografie40/2A2.LDudková
3-209Filmový menežment40/2S2.ZPalúch
3-210Súčasná slovenská dráma a dramaturgia40/2S2.LPodmaková
3-211Vlastná pedagogická činnosť 2 (UKF, prípadne iná vysoká škola)30/2A2.LDudková, Knopová, Maťašík, Mistrík, Palúch, Podmaková, Varšo
3-307České divadlo a české divadelné teórie 20. storočia40/2A3.ZMaťašík
3-308Dráma a jej inscenovanie40/2A3.ZPodmaková
3-309Estetika biblickej narácie40/2A3.LVaršo
3-310Systém elektronických médií40/2A3.LMistrík
3-311Vlastná pedagogická činnosť 3 (UKF, prípadne iná vysoká škola)30/2A3.ZDudková, Knopová, Maťašík, Mistrík, Palúch, Podmaková, Varšo
Minimálny počet kreditov34

Vedecká časť
Blok – Doktorandské štúdium Estetika – DS – Publikačná činnosť
KódNázov ECTS kreditRozsah PCSLForma UkončeniaOdporučený rokMeno vyučujúceho/hodnotiaceho
štúdiasemester
3-110Vlastná seminárna práca v ÚDFV SAV 14A1.LDudková, Knopová, Maťašík, Mistrík, Palúch, Podmaková, Varšo
3-111Vedecká alebo odborná štúdia 110A1.LDudková, Knopová, Maťašík, Mistrík, Palúch, Podmaková, Varšo
3-212Vlastná seminárna práca v ÚDFV SAV 24A2.LDudková, Knopová, Maťašík, Mistrík, Palúch, Podmaková, Varšo
3-213Písomná práca k dizertačnej skúške20A2.ZDudková, Knopová, Maťašík, Mistrík, Palúch, Podmaková, Varšo
3-214Vedecká alebo odborná štúdia 210A2.LDudková, Knopová, Maťašík, Mistrík, Palúch, Podmaková, Varšo
3-312Vlastná seminárna práca v ÚDFV SAV 310A3.ZDudková, Knopová, Maťašík, Mistrík, Palúch, Podmaková, Varšo
3-313Vedecká štúdia 310A3.ZDudková, Knopová, Maťašík, Mistrík, Palúch, Podmaková, Varšo
Minimálny počet kreditov60

Blok – Doktorandské štúdium Estetika – DS – Aktívna prezentácia výsledkov
KódNázov ECTS kreditRozsah PCSLForma UkončeniaOdporučený rokMeno vyučujúceho/hodnotiaceho
štúdiasemester
3-114Aktívna účasť na vedeckom podujatí10A1.,2.,3.LDudková, Knopová, Maťašík, Mistrík, Palúch, Podmaková, Varšo
Minimálny počet kreditov10

Štátna skúška
Doktorandské štúdium Estetika – DS – Štátne skúšky
KódPredmety štátnej skúškyForma ukončenia
ULUK/DSDSDizertačná skúškaSS
ULUK/DSODPObhajoba dizertačnej práceSS
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update 19. 7. 2016 - ©Mike
'); // ?>