main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 06.02.2016
Meniny ma: Dorota
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-ur1093953
content-ulcontent-ur

Výskum

Výskumnou oblasťou Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV sú dejiny a teória divadla, filmu, rozhlasu a televízie, a to na Slovensku, aj v inde v Európe. ÚDFV SAV vydáva štvrťročník Slovenské divadlo, časopis pre otázky divadla, filmu, rozhlasu a televízie. Organizuje vedecké konferencie, vydáva knižné publikácie.

Témy výskumu

Vedecké projekty ÚDFV SAV riešené od roku 1990

Medzinárodná spolupráca
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV je inštitucionálnym členom Medzinárodnej federácie divadelného vyskumu - FIRT/IFTR. čítaj ďalej »

empty
content-ulcontent-ur

Publicita

Prezentácia výskumu Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV počas Týždňa vedy a techniky 2013 - správa

Prezentácia výskumu Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV počas Týždňa vedy a techniky 2013 - pozvánka

Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov (ZSDKT) v spolupráci s Ústavom divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied pripravilo vedeckú konferenciu na tému Generačné premeny a podoby slovenského divadla (od 80. rokov 20. storočia po dnešok).

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update 29. 9. 2014 - ©Mike